Kurser i Näring, Hälsa & Friskare livsstil:

Forum Academia AB erbjuder kvalitetsutbildningar inom bland annat näring, hälsa och friskare livsstil. Vår ambition är att ge dig omfattande kompetens inom dessa ämnen och samtidigt ge dig förmåga att hjälpa människor på bästa sätt. Utbildningarna omfattar allt från kroppens minsta byggstenar till vår livsstil och mentala hälsa ur ett funktionsmedicinskt perspektiv.

Alla våra utbildningar utförs online via vår utbildningsplattform. Vi har inga obligatoriska träffar, inget extra kursmaterial och inga inlämningsuppgifter.

Du bestämmer själv studietakten och allt du behöver finns i utbildningsplattformen. Även ditt testresultat registreras direkt. Du har tillgång till din kurs i ett år oavsett om du är klar med den eller inte. Efter slutförd kurs skickas intyg på elevens begäran.

Har du fler funderingar? Kontakta oss på info@forumacademia.se.

Mer än 7000 sidor av information

Våra kurser är baserade på PowerPoint-presentationer som gjorts interaktiva. Det fungerar som en presentation där du själv får klicka dig fram, svara på frågor och fördjupa dig med hjälp av länkar och bifogade dokument. Anledningen till att vi har valt denna metod är för att blandningen av text, ljud och visuella element gör att du tar in din kunskap på ett mer effektivt sätt. 

Kurserna är indelade i kapitel och innehåller även korta quiz. I slutet av varje kurs finns det ett sluttest/ tentamen.

I vår Demo för Basmedicin ser du hur utbildningsplattformen ser ut samt kursens upplägg. Studera var du vill och när det passar dig. Börja redan idag!

Beställ kurserna här