Studera var du vill och när det passar dig. Du kan börja redan idag!

Mer än 7000 sidor av information

Våra kurser är baserade på PowerPoint-presentationer som gjorts interaktiva. Det fungerar som en presentation där du själv får klicka dig fram, svara på frågor och fördjupa dig med hjälp av länkar och bifogade dokument. Anledningen till att vi har valt denna metod är för att blandningen av text, ljud och visuella element gör att du tar in din kunskap på ett mer effektivt sätt. 

Kurserna är indelade i kapitel och innehåller även korta quiz. I slutet av varje kurs finns det ett sluttest/tentamen och för den som vill fördjupa sig ännu mer så finns det även en länk till Peter Wilhelmssons bok: Näringsmedicinska uppslagsboken.

I vår demo för Basmedicin ser du hur vår utbildningsplattform ser ut samt kursens upplägg.

Sedan de första eleverna började hos oss 2012 så har vi har utbildat fler än 600 personer och tillsammans har de slutfört 1130 kurser! 

Kort om oss

ForumAcademia erbjuder kvalitetsutbildningar inom bland annat näring, hälsa och friskare livsstil. Vår ambition är att ge dig omfattande kompetens inom dessa ämnen och samtidigt ge dig förmåga att hjälpa människor på bästa sätt. Utbildningarna omfattar allt från kroppens minsta byggstenar till vår livsstil och mentala hälsa ur ett funktionsmedicinskt perspektiv.

Alla våra utbildningar utförs på distans via vår utbildningsplattform. Vi har inga obligatoriska träffar, inget extra kursmaterial och inga inlämningsuppgifter.

Du bestämmer själv studietakten och allt du behöver finns i utbildningsplattformen. Även ditt testresultat registreras direkt. Du har tillgång till din kurs i två år oavsett om du är klar med den eller inte. Efter slutförd kurs skickas intyg på elevens begäran.

Har du fler funderingar? Kontakta oss på support@forumacademia.se.

Välkommen!