ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FORUMACADEMIAS UTBILDNINGAR

Anmälan

Anmälan sker via e-post till support@forumacademia.se.

Betalning

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms. Faktura skickas via e-post som PDF.

Betalning erläggs mot faktura som vara betald inom:

  • 15 dagar för företag
  • 15 dagar för privatpersoner

Om faktura inte betalas i tid så skickas en påminnelse. Den andra påminnelsen skickas i samband med att ärendet går vidare till inkasso.

Avbokningsregler för ForumAcademias utbildningar

Eventuell avbokning ska ske via e-post till support@forumacademia.se senast fakturans förfallodag och är avgiftsfri. Avbokning kan endast ske under förutsättning att kursen/kurserna ej har öppnats/påbörjats/genomförts.