Rabatter

Eftersom vi tycker att kunskapstörst skall belönas, har vi bestämt att alla som läser våra utbildningar ska få större rabatt, ju fler av våra utbildningar man anmäler sig till.

Vårt rabattsystem:
Två utbildningar ger 15 %
Tre utbildningar ger 20%
Fyra utbildningar ger 25 %
Fem utbildningar ger 30 %

Så om du t ex väljer att läsa Basmedicin som kostar 4 300 kr och Livsstilsutveckling som också kostar 4 300 kr, får du 15 % rabatt och betalar bara 7 310 kr istället för 8 600 kr! Du sparar alltså 1 290 kr som du kan göra något annat skoj med istället! Alla priser är ex moms.

Leave a Reply