Hur funkar det?

Beställning av kurs:

1. När du valt kurs skicka e-post till: info@forumacademia.se. Ange namn, adress, telefonnummer och ev. organisationsnummer.

2. Du får sedan bekräftelse via e-post med inloggningsuppgifter och faktura i separat mail. Gå in på forumacademia.onlineacademy.se och logga in.

3. När du har fått inloggningsuppgifter så kan du börja när du vill. Du har tillgång till utbildningen i 1 år. Efter det tillkommer det en administrationsavgift på 500 kr (ex. moms) per år om du vill förlänga studietiden.

I utbildningsplattformen:

1. I utbildningsplattformen finns en startsida med viktig information om hur du ser att ditt resultat blir registrerat. På sidan publiceras även information om eventuella tekniska problem.

2. Du hittar du din kurs/kurser i menyn till vänster. Vi rekommenderar att du läser i kapitlen i den ordning de är upplagda men du kan självklart genomföra dom i en annan ordning, samt gå tillbaka och repetera vid behov.

3. Kurserna är baserade på PowerPoint-presentationer som gjorts interaktiva. Det fungerar som en presentation där du själv får klicka dig fram, svara på frågor och fördjupa dig med hjälp av länkar och bifogade dokument.

4. Varje kurs avslutas med ett test som registreras direkt i utbildningsplattformen.

5. Efter slutförd kurs skickas intyg via post på begäran.

Övrig information:

Oavsett om du är klar med kursen eller inte så har du tillgång till den under ett år. Du kan alltså gå tillbaka och repetera även om du är klar med den.