Näringsfysiologi/Cellen

Grundnivå, cirka 30 timmar
Pris: 1 400 kr (ex. moms), 1 750 kr (ink. moms)       Beställ här

Utbildningen ger dig värdefull information om grundläggande näringsfysiologi och cellära på ett pedagogiskt och illustrativt sätt. Den är utformad som ett utmärkt komplement till kursen Basmedicin.

Att läsa på distans:

E-learning är en form av webbaserad utbildning som utförs på distans via Internet. Med e-learning kan du ta del av din utbildning på flera olika sätt. Blandningen av text, ljud och visuella element gör att du tar in din kunskap på ett mer effektivt sätt. Du kan även repetera innehållet för att förankra kunskapen långsiktigt.

Forum Academias distansutbildningar är utformade så att du själv kan bestämma din studietakt och passa in det med din vardag. Vi har inga föreläsningar eller inlämningsuppgifter i våra utbildningar. Ditt resultat rapporteras istället digitalt genom vår utbildningsplattform. Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen.