OM OSS

ForumAcademia™ erbjuder kvalitetsutbildningar via E-learning inom näring, hälsa, friskare livsstil samt interaktioner mellan näringsämnen och läkemedelssubstanser. Vår ambition är att ge dig omfattande kompetens inom kropp, näring, hälsa och en bättre livsstil och samtidigt ge dig förmåga att hjälpa människor på bästa sätt. Vi vänder oss till individer, företag och organisationer som vill öka sina hälsokunskaper.

ForumAcademias™ unika utbildningar omfattar allt från kroppens minsta byggstenar till vår livsstil och mentala hälsa ur ett funktionsmedicinskt perspektiv. På ett enkelt och lättfattligt sätt lär du dig grunderna i människans anatomi och fysiologi och får ingående kunskaper om några av de viktigaste förutsättningarna för god hälsa – kost och näring.

I fördjupningskurserna studerar vi kroppens organ och funktioner samt samspelet mellan dessa och näringen vi får från mat och kosttillskott. Kurserna har ett funktionsmedicinskt perspektiv där miljö och livsstil spelar en stor roll. Kurserna på avancerad nivå skall bidra till en förståelse för hur olika typer av ämnen fungerar tillsammans i våra kroppar, och de positiva eller negativa effekter detta samspel kan ha.

ATT LÄSA PÅ DISTANS

E-learning är en form av webbaserad utbildning som utförs på distans via Internet. Med e-learning kan du ta del av din utbildning på flera olika sätt. Blandningen av text, ljud och visuella element gör att du tar in din kunskap på ett mer effektivt sätt. Du kan även repetera innehållet för att förankra kunskapen långsiktigt.

ForumAcademias distansutbildningar är utformade så att du själv kan bestämma din studietakt och passa in det med din vardag. Vi har inga föreläsningar eller inlämningsuppgifter i våra utbildningar. Ditt resultat rapporteras istället digitalt genom vår utbildningsplattform. Du behöver inte heller köpa någon litteratur utan allt du behöver finns i plattformen.