Kort om oss

ForumAcademia erbjuder kvalitetsutbildningar inom bland annat näring, hälsa och friskare livsstil. Vår ambition är att ge dig omfattande kompetens inom dessa ämnen och samtidigt ge dig förmåga att hjälpa människor på bästa sätt. Utbildningarna omfattar allt från kroppens minsta byggstenar till vår livsstil och mentala hälsa ur ett funktionsmedicinskt perspektiv.

Alla våra utbildningar utförs på distans via vår utbildningsplattform. Vi har inga obligatoriska träffar, inget extra kursmaterial och inga inlämningsuppgifter. Du bestämmer själv studietakten och allt du behöver finns i utbildningsplattformen. Även ditt testresultat registreras direkt.

Har du fler funderingar? Kontakta oss på support@forumacademia.se.

Välkommen!

Mer än 7000 sidor av information

Våra kurser är baserade på PowerPoint-presentationer som gjorts interaktiva. Det fungerar som en presentation där du själv får klicka dig fram, svara på frågor och fördjupa dig med hjälp av länkar och bifogade dokument. Anledningen till att vi har valt denna metod är för att blandningen av text, ljud och visuella element gör att du tar
in din kunskap på ett mer effektivt sätt. Sedan de första eleverna började 2012 så har teamet bakom ForumAcademia tagit fram över 7000 PowerPoint-sidor till våra kurser! Och våra duktiga elever har tillsammans slutfört 800 kurser!

800/1000

ALLMÄNNA VILLKOR DEMO HUR FUNKAR DET? ANMÄLAN KONTAKT